Bulls Bilder - Betingelser

Dessa användarvillkor är bindande för Kunden. Den som använder det digitala bildarkivet godkänner Avtalsvillkoren genom att trycka på ”Acceptera”. Den som agerar på uppdrag av ett företag, garanterar att han/hon har rätt att binda företaget till dessa användarvillkor. För det fall dessa villkor i någon del är oförenliga med det som avtalats i ett separat bildavtal mellan Bulls och Kunden har villkoren i sådant avtal företräde framför dessa användarvillkor.

Kunden Bilder fra Bulls Press blir utlevert med reproduksjonsrett for én gangs bruk. Bildene må ikke videreselges, kopieres eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra Bulls Press.

Det er ikke tillatt å manipulere bilder uten tillatelse fra Bulls Press. Redigering/retusjering må ikke endre bildets innhold.

Kildeangivelse med byråets navn skal angis ved bruk av bildene. Ved utelatelse av dette, kan Bulls Press belaste et gebyr på 100 % av kjøpesummen.

Enhver kunde og bruker av Bulls Press sine bilder er selv ansvarlig for bruk og avklaring av rettigheter. Det gjøres spesielt oppmerksom på avbildedes rettigheter ved bruk av fotografi i kommersiell sammenheng, jfr. Åndsverksloven § 45.

Alle priser er uten mva.

Ingen av bildene som er lagt ut på Bulls Press sin hjemmeside, kan kopieres uten tillatelse fra byrået.