Pentadoku

Fem vanlige sudoker er kjedet sammen, så hjørnene overlapper hverandre. Hver av de fem oppgavene løses på vanlig måte - bortsett fra at hvert av de overlappende hjørnene er felles for to sudoker.

Pentadoku er tilgjengelig i to vanskelighetsgrader: Middels og vanskelig.

Prøv spillet!