David M. Hitch

David M. Hitch är politisk tecknare på Worcester Telegram och Gazette i Worcester i Massachusetts sedan 1988. Hitch bidrar också till Graphic Impressions som är en av King Features över hela USA  syndikerad service  med politiska teckningar

Læs mere

Som frilansande politisk skämttecknare fick Hitch sina teckningar publicerade av Omaha World-Herald mellan åren 1982 och 1987. Han var också skämttecknare för två veckotidningar i Nebraska The Papillion Times (1985-1988) och The Millard Times (1987-1988).

David M. Hitch startade en kommersiell ateljé 1986. År 1988 självsyndikerade han politisk teckningar till ett dussin tidningar i Nebraska.

1987 erhöll Hitch priset för Best Original Cartoon som delades ut av The National Newspaper Association. 1989 fick han ett pris för bästa illustration av New England Associated Press News Executives Association.

Som infödd  Omahabo vann Hitch många regionala och nationella utmärkelser för konst, skrivande och arkitektonisk utformning medan fortfarande gick i gymnasiet. Han producerade karikatyrer The Gateway, University of Nebraskas skoltidning.

Redaksjonelt, David M.Hitch, Politiske tegninger