Horoskop

Humbug eller vitenskap? Uenigheten er stor om stjernenes og planetenes stilling på himmelen kan påvirke begivenheter i menneskenes liv. Tilhengere og motstandere er like skråsikre på hvem som har rett! En viktig innvending er at mulighetene for tolkning er så mange. 

Læs mere

De fleste mennesker har egenskaper som stemmer med tolkningene, hvem er ikke både systematisk og litt slurvete? Eller blid og fornøyd samtidig som man tidvis kan være både sur og gretten? Uansett - det vil alltid være enkelt å finne egenskaper som stemmer.

Våre horoskop gir seg ikke ut for å være "den evige sannhet". Snarere en veiledning og tolkning av hva dagen eller uken kan bringe deg.

Bulls leverer horoskop for både daglig og ukentlig publisering. Det kan også benyttes på internett, og som SMS-tjeneste. Hvis du ønsker å publisere horoskop, ta kontakt med Bulls Press og vi kan sende deg en prøve. 

Horoskopet leveres digitalt via e-post.

Redaksjonelt, Horoskop