Barnekroken

Ferdigsiden "Barnekroken" er et ukentlig Hel tabloidside med oppgaver, hjernetrim, serier og utfordringer for barna. Siden er bygget opp i tre moduler, så hvis du ikke ønsker å bruke hele siden kan du velge og f.eks bruke 3/4 eller en 1/2 side.