Terningen er kastet

Hver farge representerer en retning (opp, ned, venstre, høyre) og antall prikker på terningen viser deg hvor langt du skal gå. Start i den midterste terningen. Du vil da besøke hver terning kun en gang. Hvilken terning blir den siste du besøker?