Kakuro

Kakuro, eller Cross Sums som det heter i USA og Kakro som det heter i Japan, er en form for "tallkryssord" der man skal finne tall som til sammen blir den summen som står oppført. 

Læs mere

Man kan bruke tallene fra 1 til 9, men det er ikke lov å bruke samme tallet flere ganger i en sum. 

Hver tallrekke kan bare bestå av ulike tall. For eksempel kan 4 være 1+3 eller 3+1, aldri 2+2.

Aktivitetsmateriale