Større eller mindre

Hjernetrim for daglig eller ukentlig publisering som passer på 1-2 spalter. 

Tallene fra 1-6 skal skrives inn i de tomme kvadratene, slik at puslespillet blir logisk riktig.