Bildekryssord

Kryssordene har et fargebilde i det ene hjørnet og en løsningssetning, som omhandler dette bildet. Dermed kan avisleserne sende inn løsningsetningen via post eller SMS til redaksjonen - derom dette ønskes.

Læs mere

Filene leveres som Adobe PDF, og kan således forstørres (eller forminskes) uten at de mister kvaliteten. Kryssordet passer fint både som 3-spalter og 4-spalter i avisen.

Løsningen ligger selvsagt også med. Hvis du ønsker å få tilsendt en prøve av kryssordet, så ta kontakt.

Redaksjonelt, kryssord