Stjernesudoku

Stjernesudoku løses som en vanlig sudoku (Alle rekker, kolonner og bokser skal inneholde tall fra 1-9).

Læs mere

Det finnes ingen starttall. Feltenes kanter er formet som "ulikhetstegn" (større og mindre enn tegn). For hvert felt kan man altså se om feltets verdi skal være større eller mindre enn nabofeltets verdier. Når en vannrett rekke er utfult kan det f.eks se slik ut: 

5 > 2 < 7 < 8 > 1 < 3 < 9 > 4 < 6

Sudoku, Sudoku