Sudoku

Det klassiske og opprinnelige rutemønsteret i sudoku består av et brett på 9x9 ruter som igjen er delt inn 9 mindre bokser på 3x3 ruter hver. 

Læs mere

Oppgaven går ut på å plassere sifrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-9 en gang, og slik at også hver 3x3-rute inneholder alle sifrene en gang.

Oppgavene er tilgjengelig i seks ulike vanskelighetsgrader fra veldig enkel til super-vanskelig. Vi har også sudoku med farget bakgrunn, dersom du ønsker det.

For daglig eller ukentlig publisering. 

Redaksjonelt, Sudoku, Sudoku